Belépés

Dr. Horányi Özséb: Interkulturalitás a saját társadalomban

Horányi Özséb (1942) kutatói érdeklődése a kommunikációelmélet logikai és szemiotikai vonatkozásaira terjed ki, illetőleg a vizuális kommunikációra. Szerkesztője volt - többek között - A jel tudománya (Szépe Györggyel, Gondolat, 1975), a Kommunikáció I-II. (Közgazdasági, 1977-78, második bővített és javított kiadás: General Press, 2003), a Társadalmi kommunikáció (Béres Istvánnal, Osiris, 1999), a Sokarcú kép, A kommunikáció mint participáció (Typotex - ORTT-AKTI, 2006) című gyűjteményeknek. (Magvető, 1975, a második, módosított kiadás alcíme: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, Typotex, 2003) (Az előadás időtartama: 37 perc)


Get the Flash Player to see this player.